I den nye struktur er der valgt en overordnet bestyrelse, som varetager de mere formelle interesser for de 4 huse i Daginstitution Firkløveret, Gødvad. Forældrebestyrelsen er det organ, som de øvrige forældre kan henvende sig til.

I hvert enkel hus har vi valgt, at have ”Aktivitetsudvalg”.

Fra Silkeborg kommunes side er der lagt op til, at vi skal inddrage frivillige i institutionerne. I daginstitutionerne har der gennem mange år været tradition for, at inddrage forældrene i arbejdet. Vi ser det som en styrke, at vi har ”Aktivitetsudvalg” i de enkelte huse.

Udvalget støtter op om institutionens traditioner ved at organisere, købe ind osv. til eks. sommerfester, jule/gløgg arrangement, arbejdseftermiddage (legeplads).

  • Vi har aktivitetsudvalg i hvert enkelt hus, idet det styrker tanken om at aktiviteterne foregår i nærmiljøerne
  • Udvalget er en del af det frivillige arbejde
  • Det er ikke udvalg hvor forældre kan henvende sig vedrørende institutionens daglige drift, hverken økonomisk, personalemæssigt eller pædagogisk.
  • Møderne afholdes udenfor institutionsregi
  • Personalet vil være behjælpeligt ved eks. planlægning/afholdelse af sommerfest, men aktivitetsudvalget er uden personalerepræsentation.
  • De enkelte huse står ikke til rådighed for privat arrangementer uden for åbningstid. Det er et ansvars og forsikringsspørgsmål.
  • Enkelte arrangementer kan afholdes, efter aftale, uden for åbningstid. Eks fotografering
  • Der er ikke lagt økonomi ud til udvalget
  • Traditionerne er forskellige fra hus til hus!