Der kan være mange grunde til at man er fremmed for hinanden. Det kan være en nabo du endnu ikke har mødt, dit barns legekammerat eller bare en person, der endnu ikke er bekendt. Der kan også være mange grunde til at man er fremmed i et nyt land. Det kan være en ny jobsituation, et nyt eventyr eller måske et håb om en lysere fremtid.

Som forældre i daginstitutionen oplever man også, at der er børn fra forskellige samfundslag, kulturer og med vidt forskellig religiøs baggrund. Der kan være sprogbarrierer, ressourceforskelle og alverdens andre forskelle.

Når vi, i forældrebestyrelsen, skriver ”Byd en fremmed velkommen”, så skal det tænkes som en opfordring til at give din næste en hjælpende hånd hvis muligt.

For at imødekomme en god integration af flygtninge, immigranter og andre, hvis børn skal starte et liv i Silkeborg, kan en simpel legeaftale mellem børn og på tværs af kulturer betyde en verden til forskel. Måske en opfordring til at deltage i fællesarrangementer i dagsinstitutionen og i andre arrangementer i lokalområdet.

 

Vel mødt, Forældrebestyrelsen Firkløveret