Forældrehåndbog

De formelle regler for bestyrelsernes beføjelser og møder i daginstitutioner.
Forældrene er dagtilbuddenes vigtigste samarbejdspartnere i forhold til det enkelte barn.

Forældresamarbejdet foregår i dagligdagen f.eks. når barnet hentes, omkring særlige arrangementer og ved forældresamtaler.

Derudover vil daginstitutionen meget gerne være i dialog med forældrene om mere overordnede principper i det enkelte tilbud og på området generelt.

Der er forældrebestyrelser i alle daginstitutioner, hvor samarbejdet på institutionsniveau er forankret. 

Rammerne for bestyrelsernes arbejde fremgår af håndbogen for forældre i daginstitutionsbestyrelse.  

Håndbog for forældre i daginstituionsbestyrelse (PDF)