Elverhøjen

Elverhøjen er et aldersintegreret børnehus der er placeret i den nordlige del af byen, forholdsvis tæt på den nye motorvej, men i et meget naturskønt område. Vi har kort gåafstand, via gangstier, til skov, bakker, store græsarealer og flere forskellige legepladser. Vi kan med bus besøge vores venner i de andre institutioner eller besøge Fritidsgården i Gødvad.

I dagligdagen har vi et tæt samarbejde stuerne imellem. Det gør vi for at kunne give børnene en oplevelse af at være en del af et større fællesskab, dog med fast base i sin egen stue, med faste voksne.

Elverhøjen er under udvidelse. På nuværende tidspunkt har vi to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Når udvidelsen er færdig, vil der være plads til 84 børn fordelt på to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.
Vi bor i et boligkvarter på en lukket vej. Bybusserne kører lige forbi på Nørreskov Bakke, så vi kan nemt komme rundt i byen, hvor vi besøger bibliotek, museer og byens øvrige udflugtsmål.


I Elverhøjen anvender vi vores pædagogiske uderum til, at understøtte de pædagogiske læreprocesser. Legepladsen er bakket og for tiden ved at renoveres med stier vi kan cykle på, gode sandkasser og gynger, samt træer og buske. Så der er fine legemuligheder mange steder. Vi har også en bålplads, hvor vi nyder at lave bål. Vi er omkranset af et hegn og høje træer så vi ikke bliver forstyrret af trafikken på Nørreskov Bakke. Legepladsen er opdelt i en vuggestuelegeplads og en børnehavelegeplads.

Elverhøjen

Afbud /sygdom:

Ved sygdom og fridage gives besked via. AULA til vuggestuen/børnehaven, gerne inden kl. 9.00. Elverhøjen må ikke modtage syge børn, dvs. at barnet skal være feberfrit og kunne deltage i såvel indendørs som udendørs aktiviteter.

Legetøj:

Børn må gerne tage legetøj med i børnehuset. Elverhøjen påtager sig ikke ansvar for legetøjet.

Tøj og sko:

Børnene skal medbringe skiftetøj og overtøj passende til årstiderne. Elverhøjen har ikke ekstra skiftetøj. Desuden skal de medbringe hjemmesko i vinterhalvåret. Børnene må ikke bærer lange halstørklæder.         
Husk navn i overtøj, fodtøj, hue og vanter.

Opslagstavle:

I børnehavegrupperne er der en tavle, hvorpå der skrives, hvad børnene har lavet i løbet af dagen. Alle øvrige informationer og billeder af børnenes dag kommer via. AULA. 

Aflevering/afhentning:

I ydertimerne før kl. 7.30 og efter kl.16.00 er stuerne samlet. Om fredagen dog kl. 15.30. Derfor er det ikke sikkert, at man finder en voksen fra egen stue. Alligevel er det nødvendigt, at man siger goddag/farvel til den person, der er hos børnene. Beskeder kan også gives til denne person, som sørger for at give dem videre. 

 

IElverhøjen 

 

Det daglige samarbejde:

For at få dagligdagen til at fungere, er det vigtigt med et godt samarbejde.

For os er samarbejdet en tredelt størrelse, nemlig samarbejdet med børn, kollegaer og forældre. Det er vores overbevisning, at grundlaget for et velfungerende samarbejde udspringer af gensidig tryghed, forståelse.

  • Elverhøjen skal være et sted, hvor både børn, forældre og personale tør bruge hinanden, så vi sammen skaber et aktivt miljø, der giver Elverhøjen liv og udvikling.

  • Vi tilbyder forældresamtale, ca. 3 mdr. efter barnets start, hvor vi taler om, hvordan barnet trives i børnehaven.
    Inden indskrivning i skole, tilbyder vi en samtale, hvis der er behov.

 

Om kostordningen:

  • Kostordning, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad som varetages af køkkenuddannet personale.

  • Velsmagende og ernæringsrigtig kost, tilpasset barnets alder.

  • Varieret kost med hovedvægt på sæsonens råvarer.

  • Maden er så vidt muligt hjemmelavet, for at undgå tilsætningsstoffer.

  • Vi respekterer kulturelle og religiøse kostformer, hvilket kommer til udtryk i vores tilberedning af maden og ikke gennem vores indkøb.

  • Vi tager hensyn til lægedokumenterede krav om specialkost f.eks. allergi.

Hvorfor har vi traditioner?

Faste traditioner binder os sammen som institution. Traditioner eller tilbagevendende aktiviteter, er med til at skabe et fællesskab, år efter år. Traditioner giver genkendelsens glæder og skaber faste holdepunkter i børnenes liv. Samtidig føres vores kulturarv videre.

I Elverhøjen vægter vi det gode fællesskab både på den enkelte stue og i det større fællesskab som alle er en del af. Derfor er traditioner vigtige og de har ligeledes en værdi i børnehuset dagligdag, idet de er med til at danne rammer om fællesskabet og skabe fælles historie for både børn og voksne.

Gennem årets gang har vi traditioner der både markerer højtider, mærkedage og årets gang.

 

August:  Velkommen til nye børn

September:  Maxiklub starter, en gang om ugen

Oktober:  Motionsløb

November:  Maxigruppen øver Lucia

December:  Luciaoptog i huset. 

  Julegudstjeneste

  Julefrokost

  Nissebøger, digitalt (børnene får en nisse med hjem på skift)

Februar:  Fastelavn (fælles fastelavnssag, tøndeslagning stuevis)

Marts/april: Påskefrokost

  Påskeløb

Juni: Afslutning for kommende skolebørn (den sidste torsdag i juni)

  Bedsteforældredag

 

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøjen

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn