Mellemgruppen

Børnene er til dagligt på aldersintegrerede stuer, men vi arbejder sommetider på tværs i huset i aldersopdelte grupper.

Hygge i sofaen
Vi arbejder med: at have fokus på barnets sproglige udvikling og forståelse. Det gør vi bl.a. ved: at holde samlinger, højtlæsning. fortælle og lytte, rim og remser.

Vi arbejder med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik. Det gør vi bl.a. ved:
Leg på det blå gulv, udfordringer på legepladsen, ture i skoven, at tegne, lave perleplader, klippe og klistre, musik og bevægelse.

Vi arbejder med: at børnene lærer at respektere hinanden og indgå i sociale fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved: at sørge for en god tone i gruppen, lege regellege, at hjælpe børnene med at finde gode legerelationer og løse konflikter.

Vi arbejder med: at give børnene mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. Det gør vi bl.a. ved: kortere ture ud af huset, indsamle og undersøge ting fra naturen, lave kreative aktiviteter fx at male, klippe og klistre.

Vi arbejder med: at præsentere børnene for forskellige kulturer. Det gør vi bl.a. ved: at vi snakker med børnene om, at vi er et hus med mange forskellige nationaliteter og trosretninger og at man respekterer hinandens forskelligheder og lærer af hinanden, at snakke med børnene om hvordan man taler ordentligt til hinanden. At inddrage børnene i madkulturen i huset fx madlavning, borddækning og bordskik. At benytte kulturtilbud ude i byen fx kulturbussen, biografen og biblioteket.

Vi arbejder med: at videreudvikle børnenes selvhjulpenhed. Det gør vi bl.a. ved: at lære børnene at lægge tingene ind på deres rum og rydde op efter sig, at børnene hjælper med praktiske gøremål, at børnene lærer personlig hygiejne, at børnene selv tager tøj af og på.

Vi arbejder med: trafiksikkerhed. Det gør vi bl.a. ved: at tage på ture ud af huset.

Vi arbejder med: at gøre børnene klar til overgangen til storbørnsgruppen. Det gør vi bl.a. ved: det sidste halve år stilles der gradvist flere og større forventninger.