Småbørnsgruppen

Børnene er til dagligt på aldersintegrerede stuer, men vi arbejder sommetider på tværs i huset i aldersopdelte grupper.

fire søde drenge
Vi arbejder med: at have fokus på barnets sproglige udvikling og forståelse. Det gør vi bl.a. ved: at holde samlinger, højtlæsning, fortælle og lytte.

Vi arbejder med: at børnene lærer at respektere hinanden og indgå i sociale fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved: at sørge for en god tone i gruppen, at hjælpe børnene med at finde gode legerelationer og løse konflikter.

Vi arbejde med: at give børnene mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. Det gør vi bl.a. ved: små ture ud af huset, indsamle og undersøge ting fra naturen, lave kreative aktiviteter fx male, klippe og klistre.

Vi arbejder med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik. Det gør vi bl.a. ved:
Leg på det blå gulv, udfordringer på legepladsen, ture i skoven, at tegne, lave perleplader, klippe og klistre, musik og bevægelse

Vi arbejder med: at præsentere børnene for forskellige kulturer. Det gør vi bl.a. ved: at vi
snakker med børnene om, at vi er et hus med mange forskellige nationaliteter og trosretninger og at man respekterer hinandens forskelligheder og lærer af hinanden, at snakke med børnene om hvordan man taler ordentligt til hinanden. At inddrage børnene i madkulturen i huset fx madlavning, borddækning og bordskik. At benytte kulturtilbud ude i byen fx kulturbussen, biografen og biblioteket.

Vi arbejder med: at udvikle børnenes selvhjulpenhed. Det gør vi bl.a. ved: at børnene selv prøver at tage tøj af og på, at vi i samarbejde med forældrene hjælper børnene til at blive renlige, at børnene lærer personlig hygiejne.

Vi arbejder med: trafiksikkerhed. Det gør vi bl.a. ved: at tage på ture ud af huset.