bål i skoven

Nu er tiden ved at være inde til, at vi starter med vores storebørnsgruppe

Det vil som udgangspunkt være om onsdagen der er tilrettelagt aktiviteter i storebørnsgruppen, men hold øje med opslagstavlen på stuerne for nærmere info.

I år er vi rigtig mange børn i storbørnsgruppen, så nogle onsdage vil det kun være nogle af børnene der skal afsted på tur/deltage i aktivitet, da vi er for mange til at gennemføre aktiviteterne på en gang.                                                                                                    

I storebørnsgruppen vil vi sammensætte en række aldersvarende aktiviteter, der er medvirkende til at styrke og modne børnene frem mod en kommende skolestart. Vi øver her i børnehaven, men har brug for at I også støtter op omkring jeres børns færdigheder og kommende skolestart.

Vi har fokus på følgende områder:

Sansemotorik: At kunne koncentrere sig længere tid af gangen, at være motorisk selvhjulpen, at kunne holde styr på egne ting, at kunne holde på en blyant og kunne klippe og tegne, at kunne cykle på en 2 hjulet cykel, at kunne sortere sanseindtryk fra omgivelserne, at kunne sidde stille på en stol mm.

Intellektuelt: At have talbegreber, at have begreb om sin omverden, at kunne modtage en kollektiv besked og respektere en besked, at kunne sidde stille og lytte i nogen tid, at have lyst til at løse opgaver, at være nysgerrig og ville vide mere, at have opmærksomhed og koncentration, at kunne modtage flere beskeder og udføre dem mm.

Socialt: At være god til at lege, at lege bredt, at kunne tage hensyn til andre, at kunne forstå og respektere regler, at prøve i stedet for at opgive, at tilsidesætte egne behov, at vente på tur, at respektere andres grænser, at kunne samarbejde om en opgave, at kunne forstå og respektere regler, at kunne aflæse andres børns signaler mm.

Følelsesmæssigt: At have en god selvværdsfølelse, at kende egne grænser, at have selvtillid, at være tryg sammen med mange børn og forskellige voksne, at tro på sig selv og kunne arbejde selvstændigt, at kunne beherske sit temperament, at være i balance med sig selv, at kunne beskæftige sig selv i længere tid uden voksen kontakt mm.

Sprogligt: At turde/kunne udtrykke sig med forståelige sætninger/ordforråd, at løse konflikter verbalt, at kunne fortælle om en oplevelse så andre kan forstå den, at kunne genfortælle en historie og lytte til en historie/emne, at turde sige noget i en gruppe mm.

-    Hvordan vil vi så arbejde med det i praksis

Vi vil:

-      Tilbyde forskellige former for fysisk aktivitet og ture ud af huset

-      At skabe lege relationer på tværs af køn og afdelinger.

-      Lave skoleopgaver og andre kreative ting

-      FFM (fri for mobberi)

Børnene skal hver onsdag medbringe en rygsæk og en drikkedunk (med vand i)