Vuggestuen

I vuggestuen møder vi det enkelte barn, hvor det er nået til i sin udvikling.

Vi arbejder med: at skabe et trygt miljø, som virker stimulerende og udfordrende for børnene, så de oplever glæden ved at mestre nye færdigheder og gradvist bliver mere og mere selvhjulpne.
Børnene er ind imellem aldersopdelt, så vi bedre kan målrette vores pædagogik til det enkelte barns udviklingstrin.
Vi arbejder med de seks læreplanstemaer.

Alsidig personlig udvikling:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene at spise med hånden og drikke selv, at sidde, kravle og gå, at give børnene mulighed for at udfolde sig, at lære børnene at forstå sig selv ved at sætte ord på deres følelser, at lære børnene at være gode ved hinanden ….

Sociale kompetencer:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene at udtrykke følelser og se og forstå andres behov, at lære turtagning ved f.eks. at stå i kø når vi vasker hænder, vente på hjælp i garderoben, vente på mad, lære at deles om legetøjet, at kunne indgå i barn til barn og barn til voksen relationer, at kunne lege….

Sprog:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene sange med melodi og fagter, at lære rytmer, rim og remser, at lære at lytte til eventyr og læse i bøger, at lære at sætte ord på ting, og det de gerne vil have eller opnå, at lære at samtale….

Krop og bevægelse:
Vi arbejder bl.a. med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik ved f.eks. at lære at tage tøj af og på, at lære at håndtere bestik og glas, at lære at kravle op på stolen, op på puslebordet, op ad stigen til krybben. Vi lærer rytmik og bevægelse, vi leger på legeplads, går ture, triller og tumler….

Natur og naturfænomener:
Vi arbejder bl.a. med: at give børnene en forståelse for naturen og de skiftende årstider ved f.eks. at samle blade, hoppe i vandpytter og lege i sneen. Vi samler og ser på smådyr i forstørrelsesglas, vi dufter til gran, vi spiser bær på legepladsen, vi leger med naturmaterialer, vi rører ved sand og jord….

Kulturelle udtryksformer:
Vi arbejder bl.a. med: dagligdagens faste aktiviteter og rutiner, f.eks. at lære børnene gode bordmanerer så måltidet er en hyggelig samlingsstund. Vi lærer børnene, at vi skal behandle hinanden med respekt, og at vi alle sammen har lov til at være her. Vi fejrer fødselsdage og har faste traditioner omkring f.eks. fastelavn, jul og påske. Vi tegner og maler med forskellige materialer og laver små kreative forløb med børnene….

Overgangen til børnehave:
Vi arbejder med at lette overgangen til børnehaven, så børnene er trygge ved opstarten. Det gør vi bl.a. ved - når børnehavestarten nærmer sig - at besøge børnehaven og børnehavens legeplads og ved at være sammen med børn og voksne fra børnehaven på det blå gulv (vores store fællesrum), hvor vi ind imellem også har fællesaktiviteter for hele huset.