Det daglige samarbejde

Dybkærgården er et stort dejligt hus med mange mennesker.

For at få dagligdagen til at fungere, er det vigtigt med et godt samarbejde. Samarbejdet er en tredelt størrelse for os, nemlig samarbejdet med børn, kolleger og forældre. Det er vores overbevisning, at grundlaget for et velfungerende samarbejde udspringer af gensidig tryghed, forståelse og respekt for hinanden.

Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med forældrene.
Alle forældre får, når barnet har gået på Dybkærgården et stykke tid, tilbud om en samtale med en voksen fra barnets stue.
Her vil vi tale sammen om barnets trivsel i institutionen.

I vuggestuen tilbyder vi en samtale ca. 3 mdr. efter start, og igen når barnet er ca, 2 ½ år.
I børnehaven vil I forældre få tilbudt en samtale ca. ½ år før skolestart.
Vi laver kontinuerligt iagttagelser på børnene, så vi ved, hvordan de trives og udvikler sig.