Det daglige samarbejde

For at få dagligdagen til at fungere, er det vigtigt med et godt samarbejde.

For os er samarbejdet en tredelt størrelse, nemlig samarbejdet med børn, kollegaer og forældre. Det er vores overbevisning, at grundlaget for et velfungerende samarbejde udspringer af gensidig trykhed, forståelse og respekt for hinanden.

  • Elverhøjen skal være et sted, hvor både børn, forældre og personale tør bruge hinanden, så vi sammen skaber et aktivt miljø, der giver børnehaven liv og udvikling.
  • Vi lægger stor vægt på den daglige forældrekontakt, og at både børn og forældre føler sig trygge ved personalet.
  • Vi tilbyder forældresamtale, og evt. sprogvurdering, ca. 4 mdr. efter barnets start, hvor vi taler om, hvordan barnet trives i børnehaven. Inden indskrivning i skole, tilbyder vi en samtale, hvis der er behov.

Vi følger kontinuerligt jeres børn, laver iagttagelser og observationer så vi ved, hvordan børnene trives og udvikler sig.