Læreplaner

Det er daginstitutionens pædagogiske personales opgave at støtte, lede og udfordre børnene.