Børnemiljø

Børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne, de fysiske rammer inde/ude og med blik for de æstetiske forhold.

Børnemiljøer

Børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne, de fysiske rammer inde/ude
og med blik for de æstetiske forhold.

I Firkløveret vil vi arbejde for at sikre et miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og
læring. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på, at alle oplever sig som værende en
del af fælleskabet. Vi vil vurdere børnemiljøet, i et børneperspektiv, hvor der tages hensyn til børnenes
alder og udvikling.

Psykiske forhold

 • Børnenes trivsel med hinanden.

 • Børnene udviser umiddelbar glæde ved at se hinanden og udvikler venskaber.

 • Børnene viser alle følelser for hinanden. De siger fra, giver kram og hjælper hinanden.

 • Børnene udviser glæde ved at være en del af en gruppesammenhæng, de ser hinanden og oplever sig som værende en del af fælleskabet.

Børnenes trivsel med de voksne

 • Børnene udviser glæde, nysgerrighed og tryghed, når den nærværende voksne tager ansvar for et genkendeligt og forudsigeligt miljø.

 • Børnene opsøger den voksne fysisk og spontant, viser alle følelser, glæde, ked af det og frustration.

Fysiske forhold

Inde

 • Stuerne er indrettede så rummene indbyder til leg/aktivitet.

 • Vi har gode aktivitetsrum, med mulighed for leg og fordybelse.

 • Nogle af vores aktivitetsrum er indrettet, så de fremmer børnenes lyst til at bevæge sig.

 • Vi har afgrænsede legeområder, hvor både de store og små kan være sammen, som også giver mulighed for at skærme dem, så de kan lege uforstyrret.

Legepladsen

 • Legepladsen skal indbyde til leg med passende udfordringer.

 • Børnene skal have mulighed for, at bruge både ”den store og lille” legeplads.

 • Legepladsen skal være indrettet, så børnene ikke føler sig overvåget.

Æstetiske forhold

 • Vi har/skaber en kultur hvor vi passer på vores ting.

 • Legetøjet skal være af god kvalitet og være i orden.

 • Vi har fokus på, at materialerne er i børnehøjde.

 • Udsmykningen/børnenes værker er i centrum.

 • Stuerne/rummene er indrettede, så det er tydeligt for børnene, hvilken funktion rummet har.

Børnemiljø 

Idekatalog til børnemiljø