Tumelhøjen

Tumlehøjen er en integreret institution fra 2006

Tumlehøjen er en integreret institution for børn i alderen 0 - 6 år med plads til 34 vuggestuebørn og op til 78 børnehavebørn, fordelt på 3 vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år, 2 mellemgrupper med børn i alderen 3-5 år og 1-2 storebørnsgrupper med børn i alderen 5-6 år. Hertil ca. 18 voksne i en velfungerende personalegruppe og med en positiv og aktiv forældregruppe.

Læs mere om storbørnsgruppen

Opbygning i basisgrupper med tilhørende funktionsrum

I Tumlehøjen er visionen, at vi arbejder i basisgrupper. Her har børnene base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe – med fast tilknyttede voksne. Her spiser børnene, holder samling, tager til fødselsdage, har aktiviteter og tager på ugentlige fastlagte ture / oplevelser uden for huset. Samtidig planlægges også ugentlige aktiviteter i husets mange spændende funktionsrum.

Overordnet vil vi gerne tilbyde aktiviteter og oplevelser til børnene med udgangspunkt i husets funktionsrum – hvortil personalet tilknyttes som ”tovholdere” – til aktiviteter. 

Spirende rammer i Tumlehøjen

I Tumlehøjen vægter vi, at skabe inspirerende rammer for oplevelser og udvikling af børnenes kreativitet og fantasi, for musik og drama, legen motoriske udfoldelser og et spændende og inspirerende udeliv med udgangspunkt i institutionens 12.000m2 store legeplads, samt på ugentlige oplevelsesture "uden for huset".