tumlebillede

Aflevering og afhentning af dit barn

Når barnet møder ind om morgenen, er det vigtigt, at man, som forældre, hjælper sit barn med at få sagt godmorgen til én fra basisgruppen eller en anden voksen, som er ved børnene, samt får sagt farvel, når man tager barnet med hjem igen. Det er meget vigtigt, da det er vores kvalitetssikring, i forhold til at bevare overblik og sikre, at alle børn er her. Er et barn taget med hjem uden, at der er sagt farvel til en voksen, bruger vi utrolig lang tid på at lede efter det og alle bliver urolige og meget bekymrede. Derfor ringer vi til jer, hvis der ikke er sagt farvel.

Vi vil meget gerne hjælpe det enkelte barn med at få sagt farvel til jer forældre om morgenen. Her hjælper den voksne med at "sige farvel" fra stuen, for at bevare overblik, nærvær og fordybelse i igangværende aktiviteter. Det store vindue ud til parkeringspladsen er en yndet vinke-plads for mange børn, der selv vil vinke til far eller mor.

Mellem kl. 8.45 og 9.15 har vi samling og spiser formiddagsmad i basisgrupperne. I dette tidsrum vil vi helst ikke forstyrres, da vi ønsker ro og fordybelse med børnene til samling og spisning.


Barnets påklædning

Det er vigtigt, at børnene har tøj med til al slags vejr. Børnene skal selv have godt med ekstratøj med til deres kurv, dvs. undertøj, bukser, bluser, varm trøje, strømper m.v. Vi har ikke skifttøj i Tumlehøjen.

Vi har adgang til et baderum, hvilket betyder, at barnet skal have badetøj/ekstra underbukser og håndklæde liggende i kurven på rummet, så muligheden er for at komme ind i baderummet og plaske med vand. Husk at tjekke barnets garderobe hver dag, inden I tager hjem med barnet.
Når børnene har været ude, hænder det at deres overtøj er vådt. Vi prøver på bedste vis i samarbejde med børnene at få hængt tøjet op i garderoben.

Skriv navn i overtøjet og støvler, da der er mange børn på et sted i garderoben, når vi skal have det på og af.

Oprydning efter leg
Vi prøver efter bedste evne, at lære børnene at rydde op efter en leg samt have ansvarlighed over for hinandens og vores ting og legetøj.

Rydde op når I henter Jeres barn
Det er vigtigt, at I som forældre bakker op om, at Jeres barn lærer at rydde op efter sig, også når I kommer og henter det om eftermiddagen. Det gælder såvel udenfor på legepladsen som indenfor i Tumlehøjen. Barnet skal lære at rydde op efter sig selv, når det har leget med noget. Derudover er det også vigtigt, at I hjælper jeres barn med at få ryddet op i garderoben, inden I tager jeres barn med hjem. Dvs. sæt støvlerne op og hæng tøjet pænt i garderoben. Om fredagen og den sidste dag inden ferie skal hele garderoben tømmes, for at give rengøringspersonalet en chance for at få gjort grundig rent.

Når barnet er syg

Sygdom meldes ind på Daycare. Hvis der er tale om smitsom sygdom, vil vi gerne have en sms eller et opkald.


Når barnet er i Tumlehøjen, indgår det i hele husets hverdag. Det betyder, at børnene som udgangspunkt også deltager i aktiviteter, er på legepladsen m.v. - når barnet er i huset. Når børnenes almene tilstand er svækket, og de ikke er i stand til at indgå i husets hverdag, vil I blive ringet op og bedt om at hente jeres barn.

Pencillin og andre medicinlignende ting gives ikke i børnehaven, der kan dog være visse
undtagelser, som eks. astmabørn.

Ved børnesygdomme vil vi hænge skrivelser op ved de enkelte grupper, så I kan læse, hvad I skal være opmærksomme på, og hvilke forholdsregler I skal tage.

Børnefødselsdage

Vuggestue
Det er dejligt for barnet at have fødselsdag. I vuggestuen bliver barnet fejret i løbet af dagen. Her synger vi fødselsdagssange og giver barnet en lille gave. Barnet er i centrum, og der bliver pyntet med flag på basisgruppen for at gøre det til en festlig dag.

Forældrene må gerne medbringe lidt godt at spise. Det kan være boller, frugt, rosiner, frugtstænger, pølsehorn, pizzasnegle, og hvad man ellers kan finde på. Som forældre må man gerne deltage i festligheden.

Børnehave
Vi vil meget gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage, som vi ved er en stor dag i deres liv. Vi har i Tumlehøjen lavet den aftale, at man enten kan holde fødselsdag i børnehaven, eller at vi kan komme hjem til fødselsdag om formiddagen. Da vi holder stuemøder om mandagen tager vi ikke hjem til fødselsdag den dag.

Storbørnsgruppen holder fødselsdag i Tumlehøjen og tager ikke på hjemmebesøg. 

Sundt mad og lidt sødt
Når vi er hjemme på besøg, vil vi gerne bede om, at der er noget sundt mad, og det er også okay med lidt til den søde tand. Hvis der er kage og ikke mad, er det helt fint, men så giv os lige besked inden fødselsdagen, da vi så selv tager noget mad med.

Vi laver gaver til barnet
Til børnenes fødselsdage laver børnehaven en gave til barnet, så børnene skal ingen gave have med. Når vi er hjemme hos fødselsdagsbarnet er det vigtigt, at når fødselsdagen er slut hos barnet, så er den slut. Dvs. at børnene ikke skal have slik med hjem i børnehaven fra fødselsdagen.

Forældresamtale

Vuggestue
Når dit barn er ca. 10 måneder vil I blive tilbudt en samtale, der handler om barnet, dets trivsel og udvikling. Her kan I som forældre få et større indblik i pædagogernes oplevelse af dit barn i vuggestuen, og I kan fortælle om Jeres oplevelser af barnet derhjemme og i forhold til vuggestuen. Vi vil yderligere komme ind på barnets udvikling og forhold til andre børn og voksne.

I vuggestuen ligger vi stor vægt på forældresamarbejdet, og den daglige kontakt er vigtig i forhold til det enkelte barns trivsel. Vi vil løbende fortælle om jeres barns udvikling og trivsel. Det er altid muligt at bede personalet om en ekstra samtale, hvis der sker ændringer i barnets hverdag, eller I er bekymrede om barnets trivsel. Ligesom vi også vil bede om en samtale, hvis barnet ikke trives eller udvikler sig i institutionen.

Samtalerne vil vare ca. 30 minutter, og børnene skal ikke deltage.

Udgangspunktet for forældresamtaler i vuggestuen er, at vi kan få oplysninger om barnets liv udenfor institutionen, og forældrene kan få et indblik i barnets hverdag i institutionen.

Forældre og personale giver hinanden oplysninger om barnet, som kan sikre barnet en god hverdag i vuggestuen og dermed de bedste udviklingsbetingelser.

Børnehave
Vi tilbyder en forældresamtale efter ca. 3 mdr. i børnehaven, hvor vi taler om, hvordan opstarten er gået, og hvordan det er for barnet at gå i børnehave. Vi afholder en samtale igen i storebørnsgruppen, og derudover efter behov. Ud over dette er i selvfølgelige altid velkommen til at gribe fat i os, ligesom vi bestræber os på at give jer tilbagemeldinger om jeres barns hverdag.

Nyt barn i Tumlehøjen
Et nyt barn i Tumlehøjen vil modtage et velkomstbrev, omkring hvilken basisgruppe det skal gå på samt diverse praktiske oplysninger. I brevet vil også være et billede af personalet på basisgruppen, så I har mulighed for at snakke om, hvilke voksne Jeres barn skal ind til.
I må meget gerne komme på besøg for at se, hvor Jeres barn skal gå. Vi vil cirka afsætte en time til at vise jer rundt og fortælle om vores hverdag. Ud over dette er i selvfølgelige velkommen til bare at kigge ind og besøge os.

Når barnet er kendt i huset fra vuggestue til børnehave
Hvis barnet er kendt i huset og går i vuggestuen og skal til at gå i børnehave, vil vi selvfølgelig sørge for, at barnet lige så stille lærer børnehaveverdenen at kende, og at der bliver en glidende overlevering.

Vi lægger stor vægt på tryghed og omsorg for barnet. I den første stykke tid er det vigtigt for barnet, at det lærer de voksne at kende samt hvilken basisgruppe, det går på, så det ved, hvor det hører til henne. Efterhånden vil barnet selv på eget initiativ søge længere væk fra basisgruppen.

Det er vigtigt for os, at der er en god forældrekontakt, for at opnå den bedste start for barnet.