Vores pædagogiske arbejde

I hverdagen tages udgangspunkt i børnenes stærke sider med fokus på barnets ressourcer, ved at vise tillid, stille krav og give lov.

Det daglige pædagogiske arbejde bygger på følgende principper:

Basisgrupper.
I grupperne lægges vægt på nærvær, omsorg og primære voksne som skaber basen for tryghed, relationer, aktiviteter og en genkendelig og overskuelig hverdag for det enkelte barn. Her bevares overblikket, spises, holdes samlinger og her tager vi på oplevelser og ture – ud af huset.

Et åbent hus med åbne døre.
Tumlehøjen ses som et åbent og ét sammenhængende hus. Her kan børnene gå på besøg på andre stuer, besøge søskende, og deltage i aktiviteter på tværs af stuerne eller i de enkelte funktionsrum. Børnene møder herved andre ansvarlige voksne, som giver tryghed og nærvær i ”ydertiderne”, såvel som i spidsbelastede situationer
Personalet arbejder bevidst med at bevare overblik og sammenhængskraften i huset i hverdagen, hvor personalet fordeler sig på basisgrupperne, og følger børnene i aktiviteter rundt i huset.

Funktionsrum.
Som voksne er vi bevidste om at arbejde på tværs i huset, for at udbrede det enkelte personales kompetencer til husets øvrige børn og kollegaer.
Med udgangspunkt i vores mange funktionsrum vil vi gerne præsentere et bredt spekter af aktiviteter, udfordringer og oplevelser med fokus på musik, motorik, kreativitet, sprog, rollelege, sanseoplevelser i baderum, samt fysiske aktiviteter og udfordringer på vores legeplads. Herved tilbydes barnet mange udviklingsmuligheder og oplevelser i såvel strukturerede, som spontane aktiviteter.

Overgang
Tumlehøjen er indrettet således at vuggestue og børnehavebasisgrupperne er placeret imellem hinanden. Det giver vuggestuebørnene mulighed for
at gå på opdagelse, når de er parat til det og lære af ældre børn. Børnene lærer at tage hensyn og drage omsorg for hinanden.
Tumlehøjen ses som et sammenhængende hus, hvor overgangen fra vuggestue til børnehave fremmes ved nærværende voksne i genkendelige og trygge rammer.

Ro i huset
Vi arbejder bevidst med at nedbringe støjniveauet i huset af hensyn til børn og voksne. Herved skabes ro som forudsætning for nærvær, fordybelse og udvikling i basisgrupperne, huset mange funktionsrum og aktiviteter på tværs i huset.

Ydertider
Fra morgenstunden møder børnene ind i fællesrummet, hvor dagen startes op i rolige og trygge rammer, hvor der er mulighed for morgenmad.
Her modtages børnene af personale fra huset hvilket skaber sammenhæng og kontakt til genkendelige voksne fra egne og andre basisgrupper.
Kl. 7 går børnehavebørn, som har spist, på Istappestuen sammen med en voksen. Kl. 7.30 fordeles børn og personale på basisgrupperne.
Om eftermiddagen samles vuggestuebørnene og børnehavebørnene på hver sin stue, hvilket skaber overblik, og børnene får øje på spændende legetøj på andre stuer samt nye legerelationer.
Leg
Legens betydning for det enkelte barn og hele børnegruppen prioriteres højt. Socialt samvær og aktiviteter tilrettelægges af de voksne. Legerum indrettes, hvor børnene kan fordybe sig i leg, ligesom vi bevidst tilrettelægger struktureret leg i institutionen. Vi støtter barnet i forskellige færdigheder, skaber og tilpasser udfordringer eller ganske enkelt bare har det sjovt sammen