Puderum
I puderummet er der plads til at tumle med de mange puder. Der er mulighed både for at bygge og slås med puder, men man kan også slappe af derinde, hvis lysten byder sig.

Motorikrum
Tanken bag klatrerummets indretning, er, at det skal være et socialt rum, hvor man kan have det sjovt og blive udfordret i forhold til sin alder. At se vuggestuebørn og børnehavebørn udvikle sig og udforske sig selv til nye udfordringer - og få succesoplevelser, fordi de har lært noget nyt inde i rummet.

Rummet skal samtidig også indeholde forskellige sværhedsgrader;

Eks.
Et barn har et ønske om at komme op og sidde i nettet i loftet, for det har set andre børn gøre det. Men for at kunne få sit ønske opfyldt, skal det først lære at kravle i ribberne og turde kravle igennem hullet i nettet, før det kan sidde der.
Det er en udvikling, der inspirerer barnet til at ville og turde mere med sin krop – især når det ser andre gøre noget, det endnu ikke kan.

Barnet bliver ved med at kæmpe sig op af ribberne, det prøver utallige gange og til sidst lykkes det. Det er en sejr at komme helt op i toppen af ribben – for første gang. Nu prøver det at kravle videre igennem hullet i nettet, så det til sidst kan sidde der. Det er svært, når man ikke har prøvet det før, men viljen til at ville mere giver det sidste skub, og barnet kommer op og sidde i nettet. Nu er målet nået, og det har givet barnet utallige succesoplevelser med sig. Barnet sætter sig nogle nye mål, når lysten til at ville mere dukker op igen. Måske vil barnet prøve at kravle rundt i nettet, hoppe ned fra nettet eller prøver at kravle op i nettet ved brug af klatrevæggen i stedet for ribberne. Det er en motorisk udvikling og udfordring, som følger barnets alder og modenhed.

I loftet er der fastspændt en bjælke, der forbinder nettet i midten. På bjælken sidder flere kroge, hvor man kan hænge forskellige redskaber ned fra. Vi har en lille gynge, rebstige, ringe, boksebold, der skaber forskellige legemuligheder og stimulerer sanserne.

Tanken bag det har også været, at klatrerummet skal være et flytbart rum, hvor andre aktiviteter gør det muligt i rummet. Ved at flytte madrasunderlaget er gulvet frit, og der er muligheder for andre fælleslege. Vi har sjippetov, hulahopringe, bolde i forskellige størrelser og blødhed, ærteposer, boksehandsker, faldskærm, kegler, skumfrisbee, motoriksæt til baneopbygning osv.

Oplevelser giver minder på sjælen!

Krearum
Det kreative rum er et rum, hvor kun fantasien sætter grænser. Der er samlet mange forskellige materialer eks, stof, maling, papir m.v. Der kan både være små og store grupper, stuevis eller grupper på tværs i huset. Vi laver alt fra store projekter lavet af hønsetråd til små billeder lavet i kul. Det er kun fantasien som sætter grænser.

Dukkekrog
Dukkekrogen er indrettet meget enkelt og overskueligt med reol, køkken, bord med stole og en sofa. I reolen er der dukker, dukketøj og service/mad. Det er et rum, der lægger meget op til rollelege og hygge i små grupper.

Musikrum
Vi vil i vores institution gerne være med til at bevare og fremme børns naturlige glæde for musik.

Vi har netop valgt musikken som et rum, fordi børn har et naturligt behov for og en lyst til musik.

De bruger musik bevidst og ubevidst på forskellige niveauer, afhængigt af alderen.
Musik er et grundlæggende menneskeligt udtryksmiddel, som er med til at fremme børns udvikling og gøre den alsidig.

I musikrummet er der store trommer, rasleinstrumenter og mulighed for at spille musik på cd. På den ene væg er der også spejle, så man kan kigge på sig selv, når man danser til musik eller spiller på instrumenter.

Baderum
I Tumlehøjen er et af vores funktionsrum indrettet som baderum. De fleste børn er meget tiltrukket af vand, og vi er glade for at kunne tilbyde børnene at bade hele året rundt - dette skal selvfølgelig altid ske ifølge med en voksen.

Både børnehave- og vuggestuebørn er meget glade for at være i rummet, og det er tydeligt at se, at de sanser et nyt element. Der bliver brugt lang tid på at eksperimentere med vandet; ”Kan man f.eks. få vandet fra skovlen til at ramme en kop?”

I baderummet har vi skabt en stemning af undervandsliv. På væggene er der malet:
Fisk, skildpadder, vandplanter, Ariel mm. Der er mange vandlegesager f.eks. fisk, hajer, ænder, spande, skovle, badebolde og meget mere.

Børnene bader i underbukser eller badetøj. På barnets rum skal der altid ligge et håndklæde og badetøj, så vi altid kan plaske i det våde element.

Sprogrum
Der har været fokus på sproget i længere tid i kommunen, blandt andet har vi fået 3 sprogansvarlige i Tumlehøjen. De sprogansvarlige har ansvar for at institutionen bruger TRAS-materialet, når et barns sprog bliver gennemgået. Vi vurderer, om børnenes sprogudvikling er alderssvarende, eller om talepædagogen skal kontaktes. Derfor har vi valgt at have et sprogrum, som også vores talepædagog bruger, når hun er her.
Vi bruger rummet til fordybelse med en lille gruppe børn for derved at træne sproget. I rummet er der spil, bøger, papir/farver m.v. På væggene er der rim og remser og tal. Dette er synsmæssig med til at stimulere børnene.
Vi har også ”skattekister” i sprogrummet, der indeholder små bøger med historier og tilhørende materialer dertil. Det er en god støtte til at styrke sproget.