Storbørnsgruppen

På Satellitgruppen har vi samlet alle de ældste børn, som derfor oftest er de kommende skolebørn.

Vi har i Tumlehøjen valgt at samle alle de ældste børn, da vi mener det giver dem en bedre mulighed for at være sammen med jævnaldrene. Samtidig har vi bedre mulighed for at skabe mere udfordrende og alderssvarende aktiviteter.

På Satellittterne har vi to stuer, hvor børnene på den ene har mulighed for at tegne, spille spil, læse bøger, lege med dyr og lege med biler på vores hems.
På den anden stue er der mulighed for masser af konstruktionsleg, magneter og Barbie.

Når vi spiser er børnene delte i faste spisegrupper med cirka 6 ved hvert bord.

Udover dette benytter vi os selvfølgelig rigtig meget af husets øvrige funktionsrum, og i takt med at børnene er ældre færdes de meget i hele husets øvrige områder.

Hvad laver vi i gruppen?
Vi er meget optagede af, at give de børn der er hos satellitterne en sjov, udfordrende og lærerig hverdag.

Når børnene kommer op i vores gruppe, er vi meget bevidste om, at de lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden og at være en god ven. Børnene er selv skabere af denne proces. F.eks. laver vi runder til samling, hvor vi nedskriver, hvad børnene mener en god ven er.

Samtidig hjælper vi vores børn med at blive bedst muligt selvhjulpne, samt tage større ansvar for deres egen hverdag. F.eks. at kunne tage alt sit tøj på, mærke efter om man har det koldt eller varmt, klare sig selv på toiletbesøg, pakke sin egen taske når vi skal på tur, blive god til at sige farvel til sin mor og far alene osv.

Vi arbejder i denne gruppe også meget bevidst i vores samling med turtagning. Det er vigtigt for os, at børnene lærer at lytte til hinanden, ligesom det er vigtigt for os at alle tør være trygge nok til at de tør fremlægge noget for deres kammerater. Om fredagen skiftedes børnene til at få en fortællerkuffert med hjem, som de så skiftedes til at fortælle om, om mandagen.

Samling
I vores samling prøver vi at skabe tid til ro og fordybelse, og vi bruger stilletiden til at fortælle historier, digte, lege regellege, synge, øve/lege med tal og bogstaver osv. Vi er opmærksomme på at give børnene en sjov og udfordrende læring. Det er vores erfaring, at børn i denne alder er meget lærevillige, nysgerrige og suger til sig af ny viden. Det er dog vigtigt at børnene ikke føler sig pressede og at vi har en forståelse for at børn lærer i forskelligt tempo. Det er samtidig vigtigt for os at understrege, at vi ikke er en skole, men blot en 5 års klub, der gerne vil give børnene alderssvarende udfordringer.

Turdag
Om onsdagen er vores faste turdag, hvor vi nogle gange drager af sted hele banden, og andre gange deler børnene i flere mindre grupper. På vores ture er vi både i lokalområdet samt på længere stroppeture som f.eks. Sindbjerg og Stoubjerg.

Vi vil endvidere gerne have at børnene skal have en skæg hverdag, hvor der er plads til spontanitet og til at følge børnenes ideer og til tider sjove påfund.

I Efteråret tilbydes alle forældre en samtale, hvor vi drøfter jeres barns parathed til eventuel skolestart, og om hvad der i fællesskab med Jer vil være hensigtsmæssig at styrke hos barnet. Når vi når til foråret vil der være overlevering samt besøg til de lokale skoler i området.