Forældresamarbejde

Det betyder meget for os, at der er en rar og hyggelig atmosfære i Skovbuen

Alle børn og forældre skal føle sig velkommen. Derfor vægter vi:

  • Dialog og åbenhed, at vi kan undres og udveksle synspunkter og oplevelser
  • Et godt samarbejde i en god gensidig relation, så det er naturligt at tale om
    barnets trivsel og udvikling.
Vores fælles bestyrelse drøfter de store linjer i daginstitution Firkløveret, Gødvad

Skovbuens aktivitetsudvalg hjælper med at planlægge og gennemføre vores traditioner i huset.

Vi har forældremøder 1 gang årligt og tilbyder forældresamtaler efter behov.
Nogle gange har børnene nogle udfordringer med motorik, sprog el. andet og her tilbyder vi samarbejde vi med andre fagfolk, som sprogpædagoger, fysioterapeuter o.lign.