Personale

I personalegruppen har vi en stor aldersspredning og en god blanding af kvinder og mænd, pædagoger, PGUèr og pædagogmedhjælpere og studerende

personale
Det er vigtigt for os at have et godt personalesamarbejde med respekt for forskellighed og med hver vores forskellige kompetencer. Vi lægger vægt på en god omgangstone, da et godt personalesamarbejde er forudsætningen for at børn og forældre føler sig velkomne og trives optimalt.

I perioder vil der være tilknyttet vikarer, inklusionspædagog, vejledningspædagoger - og talepædagoger samt studerende fra pædagog seminarier, Social- og Sundhedsskolen og byens folkeskoler.