Traditioner

I skovbuen har vi nogle årlige traditioner, som vi lægger megen vægt på.

Fastelavn

Det er aktivitetsudvalget (forældre) der hjælper os med at forberede og gennemføre traditionerne.

Sommerfesten

 • Festen har altid et tema, og børnene er med til at forberede festen, lave underholdning m.m.
 • Aftenen byder på aktiv underholdning, fællesspisning, boder og fælles kaffebord samt socialt samvær
 • Forældrene kan mødes og lære hinanden at kende

Motionsløb

Vi har motionsdag i ugen op til efterårsferien.


Juletraditioner

Vi ønsker at gøre december måned til noget særligt, hvor huset er præget af julehygge, ro, og fælles oplevelser bundet i juletraditioner.

 • Julefredagssamling
 • Adventskrans i fællesrummet
 • Luciaoptog i huset og på plejehjemmet
 • Julegudstjeneste i Gødvad Kirke

Fastelavn

 • Vi slår katten af tønden i hele huset. Børn og voksne er klædt ud.


Temauger med udeliv
 • Vi tager i Skoven og undersøger dyr og planter
 • Vi laver bålmad, hyldebærsaft af egen høst, bager m.m.
 • Vi laver udstilling i væksthuset, så forældre og børn kan fordybe sig i naturens spændende udtryk


Bedsteforældredag

 • En festdag, hvor alle børn får besøg af bedsteforældre (eller andre gæster) og viser deres vuggestue/ børnehave frem.
 • Vi har fælles aktiviteter, musik og sang.

Arbejdsfredag

 • Forældrene hjælper med praktiske ting i institutionen. Det vil oftes være på legepladsen.
 • Der er en stor tilslutning dertil og både forældre, børn og personale nyder at arbejde sammen.
 • Dagen sluttes af med lidt aftensmad og fællesspisning

 
Afslutningsarrangementer

 • Når børnehavebarnet skal starte i skole, holder vi en afslutningsfest.
 • De største børn er denne dag vært for sin gruppe. De har noget mad med hjemmefra og serverer det for de øvrige i gruppen.
 • Skolebørnene øver sange og optræder for det øvrige hus og der synges farvelsang