Vores pædagogiske arbejde

En rolig start på dagen er vigtig for alle, det prioriterer vi højt.

det pæddagogiske arbejde

De planlagte aktiviteter ligger om formiddagen. Det betyder at der er flest medarbejdere om formiddagen og i middagstimerne. Antallet af medarbejdere drosles ned i løbet af eftermiddagen og frem mod lukning af institutionen.

Hver formiddag holder vi samling kl. 9.15, hvor børnene præsenteres for dagens aktiviteter.

Vi arbejder med pædagogiske læreplaner i smtte modellen
Her laver vi mål for hver enkelt lærerplan, vi planlægger herefter vores aktiviteter og tiltag. Vi ser på hvilke tegn, vi tilstræber at se, så vi kan måle, om vi når vores mål. I menuen til venstre findes de overordnede læreplaner vi arbejder ud fra.

Vi dokumenterer aktiviteter gennem billeder, tekst og udstillinger, så børnene ser et resultat af det, de er involveret i. Samtidig giver det forældrene et indblik i den proces, der foregår for at nå målet. Netop processen er for os det vigtigste – det, det enkelte barn oplever og den læring, der er forbundet hermed.

Vi lægger megen vægt på at skabe et læringsmiljø ud fra planlagte aktiviteter, men også at børnene har rum og tid i deres egen leg til at kunne danne venskaber og lære noget af og med hinanden.

Vi har aktiviteter i de enkelte grupper, men også på tværs af grupper i såvel vuggestue som børnehave ligesom vi kan have aktiviteter på tværs af vuggestue og børnehave.