Den voksnes rolle

Den voksne i Skovbuen skal både gå foran, ved siden af og bagved barnet.

den voksne rolle
  • Når vi går foran, planlægger vi aktiviteten og rammerne. Vi har et mål med aktiviteten og guider børnene
  • Når vi går ved siden af, følger vi børnenes initiativer og idéer opstår i fællesskab. Her hjælper vi kun lidt.
  • Når vi går bagved, trækker vi os tilbage og ser, at børnene klarer tingene selv. Vi anerkender børnenes oplever og opmuntrer til initiativer

Den voksne skal sikre at barnet får opfyldt individuelle behov i balance med fællesskabets behov. Vi arbejder med anerkendende pædagogik, det betyder at den voksne skal befinde sig i børnehøjde, lytte til børnene og lære børnene at lytte til og respektere hinanden. Det betyder også:

  • At vi som voksne er eksperimenterende, nysgerrige, undrende og interesserede og spørger ind til barnets oplevelser
  • Det er vores ansvar at aflæse barnets behov, skabe trygge rammer , være nærværende og udvise omsorg for det enkelte barn
  • Ved konflikter mellem børnene, indtager den voksne forskellige positioner alt efter situationen. Vi inddrager børnene og lærer dem at udtrykke deres følelser og oplevelser overfor hinanden.
  • Vi er optaget af børns selvhjulpenhed, og vi skal skabe rammer, der udfordrer børnene og giver barnet lyst til at udvikle selvhjulpenhed. Når børnene får succesoplevelser og det italesættes for dem, øges lysten til at udvikle større selvstændighed. Den voksne skal være øjenåbner for nye muligheder.
  • Den voksne skal udtrykke sig klart og være tydelig i sin kommunikation. Vi skal ikke være belærende, men vejledende og støttende.
  • Den voksne har fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i såvel planlægning, gennemførelse samt evaluering af pædagogiske tiltag, og børnene skal inddrages heri.
  • Vi bruger de voksnes forskellige spidskompetencer og laver aktiviteter og projekter på tværs af stuer, alder og mellem vuggestue og børnehave.