• Barnet skal føle sig inkluderet, anerkendt og respekteret af sine omgivelser. Derfor er det vigtigt at styrke de sociale kompetencer og skabe positive relationer.
  • Børn skal have mulighed for fordybelse, udforskning og bearbejdning af sine erfaringer. Læring sker i processer og processer er vigtigere end produktet.
  • Barnet skal både møde strukturerede aktiviteter, og vises respekt for deres frie leg, hvor læring opstår mellem børn.