Værdigrundlag

Vi vil skabe udviklingsmuligheder og fællesskaber,der udfordrer barnet og giver lyst til at lege og lære, så barnet rustes til at begå sig i livet

Værdier:

 • Fællesskab
 • Anerkendelse
 • Udvikling

Mål :

 • Vi vægter omgivelser, der er præget af glæde, engagement og hvor der er plads til forskelligheder
 • Børnene skal opleve tryghed i deres basisgruppe og samtidig føle sig som en del af den større sammenhæng
 • Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet
 • Vi vil skabe gode rammer for legerelationer og venskaber og støtte børnenes sociale kompetencer
 • Vi udfordrer børnene i nærmeste udviklingszone og støtter dem i mestringen af nye færdigheder
 • Vi spejler børnene, så de bliver bevidste om egen udvikling, mestring, følelsesliv og egne grænser
 • Vi vil arbejde bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ”foran” og viser børnene vejen, andre gange ”ved siden af”, hvor vi sammen udforsker verden, og ”bagved” hvor vi følger børnenes spor
 • Vi vil møde forældrene med åbenhed og være nærværende, samt guide og vejlede forældrene i, at understøtte deres barns udvikling

 

Læs mere om Firkløverets pædagogik ud fra vores 3 værdier

Daginstitution Gødvads pædagogik ud fra vores 3 værdier